Home » Contact Us

Zhongshan Honglang Lighting Technology Co., Ltd.

Address: Dongfu Road, Weimin, Fusha Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China.

Tel.: +86-760-22608218

Fax: +86-760-22609068

Holan Lighting